Wat doet een provincie?

Prinviciehuis UtrechtNederland bestaat uit 12 provincies. Elke provincie mag over een aantal zaken zelf beslissen. Daarom heeft elke provincie:

De mensen die hier in zitten noemen we de overheid op provinciaal niveau. In Nederland hebben we ook overheid op landelijk en gemeentelijk niveau.

De provincie heeft bij verschillende zaken, zoals ruimtelijke ordening (dit gaat over de indeling van de leefomgeving; bijvoorbeeld of ergens wel of geen wijk gebouwd mag worden) en openbaar vervoer een belangrijke taak.

De provincie is in sommige gevallen toezichthouder: een toezichthouder controleert of organisaties hun taken wel goed uitvoeren. op gemeenten en waterschappen.

De provincie wordt bestuurd door de Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het parlement van de provincie heet Provinciale Staten