Speerpunt 9

geen grootschalige windenergie

Alternatieve energie is noodzakelijk. Tegelijkertijd mag het opwekken hiervan geen grote overlast veroorzaken voor omwonenden. De SGP kiest daarom voor zonne-energie. Grootschalige windenergie hoort op zee en niet op land!

Lees ook de andere 9 speerpunten