Speerpunt 5

bouwen naar behoefte

De tijd van grootschalige bouw is voorlopig voorbij. Tegelijk is er wel behoefte aan woningbouw en aan nieuwe bedrijfsterreinen. De SGP wil dit stimuleren: waar behoefte is, moet gebouwd worden!

Lees ook de andere 9 speerpunten