Speerpunt 2

goede omgang met belastinggeld

De SGP wil dat de provincie de belastingen en opcenten bij de motorrijtuigenbelasting niet als melkkoe gebruikt. Dus geen lastenverzwaring voor de burger, maar een overheid die kostenbewust handelt. Cultuur mag meer op eigen benen gaan staan. Cultureel (-religieus) erfgoed verdient daarentegen onze steun!

Lees ook de andere 9 speerpunten