Onze speerpunten

De SGP staat voor

 1. de inwoners op 1

  Soms worden belangen van burgers door de provincie niet goed behartigd. De SGP staat voor een provincie die het maximale zoekt voor iedere inwoner. Klantgerichtheid en snelle service zijn normaal!

 2. goede omgang met belastinggeld

  De SGP wil dat de provincie de belastingen en opcenten bij de motorrijtuigenbelasting niet als melkkoe gebruikt. Dus geen lastenverzwaring voor de burger, maar een overheid die kostenbewust handelt. Cultuur mag meer op eigen benen gaan staan. Cultureel (-religieus) erfgoed verdient daarentegen onze steun!

 3. ruimte voor werk

  De provincie Utrecht is echt een ‘banenmotor’: veel bedrijven worden aangetrokken door ons aantrekkelijk vestigingsklimaat. De SGP wil deze bedrijven zoveel mogelijk helpen: zo min mogelijk regels, zoveel mogelijk ruimte!

 4. ruimte voor recreatie

  In onze provincie zijn veel mogelijkheden voor recreatie. De SGP wil die mogelijkheden nog vergroten, het liefst zo dicht mogelijk bij de grote steden. Leidend is: voor ieder wat wils!

 5. bouwen naar behoefte

  De tijd van grootschalige bouw is voorlopig voorbij. Tegelijk is er wel behoefte aan woningbouw en aan nieuwe bedrijfsterreinen. De SGP wil dit stimuleren: waar behoefte is, moet gebouwd worden!

 6. vitaal platteland

  Onze boeren zorgen voor onze eerste levensbehoefte: eten. Tegelijk hebben we prachtige natuur in onze provincie. De SGP wil de natuur graag beschermen, maar ook de agrariërs en fruittelers de volle ruimte geven!

 7. veilige wegen

  In onze provincie zijn een aantal onveilige wegen. De provincie moet die nú aanpakken. Aandachtspunten voor de SGP zijn onder andere: de rondweg bij Veenendaal, de kruising N204/Blokland in Montfoort, de N224 ter hoogte van de Pyramide van Austerlitz, de N201 bij Loenen en de kruising Cuneraweg bij Achterberg/Rhenen

 8. bereikbaarheid

  Bereikbaarheid is een belangrijk aandachtspunt in de provincie Utrecht. De SGP staat hierbij voor zo mogelijk rondwegen om de grote kernen, goede bereikbaarheid van kleine kernen en bedrijventerreinen per openbaar vervoer en ruim baan voor fietsers!

 9. geen grootschalige windenergie

  Alternatieve energie is noodzakelijk. Tegelijkertijd mag het opwekken hiervan geen grote overlast veroorzaken voor omwonenden. De SGP kiest daarom voor zonne-energie. Grootschalige windenergie hoort op zee en niet op land!

 10. de Bijbel als Kompas

  Gods Woord, de Bijbel, is goed voor iedereen. De regels die daarin staan, zijn gericht op ons welzijn. De SGP gebruikt daarom voor haar politiek handelen de Bijbel als Kompas. Dat is het Beste voor Utrecht!

Meer lezen? Bekijk ons verkiezings­programma